Hector Rail tar transportavtal med Södra Skogsägarna

Transporter på järnväg ligger i linje med Södras hållbarhetsmål. Foto: Arkivbild/Hector Rail

Hector Rail och Södra Skogsägarna har ingått ett nytt transportavtal för rundvirkestransporter. Uppdraget omfattar försörjning av Södra Skogsägarnas massabruk och sågverk i Sverige. Avtalet träder i kraft i december 2020 och avtalsperioden är på 5 år.

– Vi är mycket glada och stolta över det förtroendet vi fått av Södra Skogsägarna säger Anders Bellander, Försäljningsdirektör på Hector Rail. Vi har under en lång tid skaffat oss en gedigen kunskap och erfarenhet av rundvirkestransporter och är numera marknadsledande av rundvirkestransporter i Skandinavien.

Hector Rail ser järnvägstransporter som en väsentlig del av lösningen att sänka Sveriges klimatavtryck i allmänhet och minska utsläppen från transporter i synnerhet. Att flytta över godstransporter till järnväg är ett av de snabbaste och effektivaste sätten att sänka klimatpåverkan.

– Vi strävar hela tiden efter att tillse en ökning av effektiva transporter på järnväg, vilket ligger i linje med Södras hållbarhetsmål, och vi ser fram emot samarbetet med Hector Rail, säger Thomas Frick, Logistikchef på Södra Skogsägarna.