Metrans mottog det första av företagets 10 beställda Vectron-lokomotiv

Siemens Mobility Vectron MS-lokomotiv i Metrans tjänst. Bild: Hamburgs Hamn

Det första av tio Siemens Mobility Vectron MS-lokomotiv som Hamburger Hafen & Logistik dotterbolag Metrans beställde i april överlämnades i operatörens containerterminal i Prag den 11 november.

Loket togs i drift dagen efter och började med att dra ett containertåg från Česká Třebová till Krems vid floden Donau.

De återstående nio förväntas bli levererade under våren 2020 och kommer att användas för internationella gudstransporter i Central- och Östeuropa. Avtalet inkluderar optioner för ytterligare 20 lokomotiv.

6,4 megawatts Vectrons har en maximal hastighet på 160 km/h. De är utrustade med ETCS och nationella tågkontrollsystem för användning i Österrike, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Polen och Slovakien. Det finns möjlighet att uppgradera dem för drift i Bulgarien, Kroatien, Nederländerna, Rumänien, Serbien och Slovenien.

- Utvidgningen av vår lokomotivflotta till nästan 100 fordon illustrerar vårt åtagande att expandera jämsides med framtidens transportflöden, förklarade Metrans VD Martin Horinek.

- Vectron-lokomotivens flexibilitet gör det möjligt för oss att uppfylla våra löften om ännu snabbare leveranser till kunderna och göra det på ett mer pålitligt sätt, konstaterade Horinek.

- Vårt arbete slutar inte med att lokomotivet är tillverkat och överlämnat, sade Roman Kokšal, VD för Siemens Mobility i Tjeckien. Kokšal tillade att leverantören har åtagit sig att skicka reservdelar inom 24 timmar.

Metrans har också tagit emot de sista av sex elektriskt drivna lok av typ Bombardier Transportation Traxx F140 AC3 som företaget hyr av Akiem för användning på intermodala tjänster i Tyskland.

Metrans äger idag även 40 lokomotiv av typ Traxx MS2e. Dessa lok levererades under perioden 2014–18. Dessutom hyr Metrans 11 Traxx-lok och sju lokomotiv av typ Siemens Class 189s.