Siemens Mobility installerar 1000 kilometer höghastighetsjärnväg i Egypten.

Egyptens nationella organisation för tunnelbyggen, en statlig myndighet under Egyptens transportministerium och Siemens Mobility undertecknade nyligen ett samförståndsavtal (MoU) tillsammans med de egyptiska företagen, Orascom Construction och The Arab Contractors om höghastighetsnätet. Foto: Orascom Construction

Egypten undertecknade nyligen ett avtal om ett 1000 kilometer långt linjenät för höghastighetståg med Siemens Mobility och ett par lokala företag.

Arbetet med det första avsnittet på 460 kilometer börjar omedelbart och kommer att ta två år, enligt ett tillkännagivande från talesmannen för Egyptens president. Hela höghastighetsnätet har ett värde på 19 miljarder euro.

Avtalet mellan Egypten och Siemens omfattar design, installation och idrifttagning av Egyptens första järnvägssystem för höghastighetståg.

Den inledande fasen på 460 kilometer kommer att omfatta 15 stationer och ska vara klar om två år, enligt ett uttalande som publicerades av ordförandeskapets talesman efter ett möte mellan Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi och Siemens VD och verkställande direktör Joe Kaeser . Arbetet med detta första avsnitt, värt 2,5 miljarder euro, har redan inletts.