Regeringen vill effektivisera basunderhållet av järnvägen

Regeringen ger tilläggsdirektiv till utredningen om basunderhåll. Foto: Stefan Nilsson/SJ

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Överförande av basunderhåll från Infranord till Trafikverket. Beslutet innebär att uppdraget breddas till att närmare analysera vilka delar av underhållet som Trafikverket bör ta över och att utredningstiden förlängs.

Regeringen beslutade den 21 mars 2018 kommittédirektiv om överförande av basunderhåll från Infranord till Trafikverket. Den särskilda utredaren fick i uppdrag att utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll, i form av basunderhåll, från Infranord till Trafikverket skulle kunna genomföras.

Under sitt arbete har utredaren kommit fram till att det krävs en bredare analys av vilka delar som bör överföras till Trafikverket för att förslaget ska kunna bidra till att underhållet utvecklas och effektiviseras. Med detta tilläggsdirektiv förlängs utredningstiden till 31 december 2019.