Regeringen satsar 3,9 miljarder kronor på Sydostlänken

Satsningen innebär helt ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana samt upprustning och elektrifiering av befintlig järnväg mellan Älmhult och Olofström. Foto: Trafikverket

Regeringen satsar 3,9 miljarder kronor på Sydostlänken i den kommande nationella infrastrukturplanen. I planen finns också bland annat en satsning på Kust-till-kustbanan dubbelspår Växjö-Alvesta, etapp 1 Växjö-Räppe.

– Som Kronobergare är jag extra glad över att i dag kunna presentera en historisk satsning på både järnväg och väg. Aldrig tidigare har en regering satsat ett så högt belopp på infrastruktur i sydöstra Sverige. Det här kommer betyda fler tåg, fler tåg i tid och säkrare vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen satsar på Sydostlänken i den kommande nationella planen för infrastruktur. Satsningen innebär helt ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana samt upprustning och elektrifiering av befintlig järnväg mellan Älmhult och Olofström.

I satsningen ingår nya mötesstationer mellan Älmhult och Karlshamn, slopande av flera plankorsningar över järnvägen samt ombyggnad av Olofströms och Karlshamns bangårdar. För persontrafiken ingår även anpassning av stationer för att underlätta av- och påstigning. Regeringen tillför ytterligare 2 miljarder kronor jämfört med Trafikverkets förslag på 1,9 miljarder kronor.

Regeringen satsar också på dubbelspår på sträckan Växjö-Räppe som är den första etappen av Kust-till-kustbanan Växjö-Alvesta. Det kommer att förbättra pendlingsmöjligheterna och bidra till större arbetsmarknadsregioner.