Goodtech installerar signalsystem på Röda linjen

Foto: Christer Wiik

Goodtech har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Ansaldo STS för installation av nytt signalsystem till Röda linjen i Stockholms tunnelbana. Med nytt signalsystem från Ansaldo ska ökad kapacitet och turtäthet längs Röda linjen i framtiden säkerhetsställas.

Kontraktets värde uppgår till cirka 103 miljoner svenska kronor. I kontraktet ingår även underhåll av det existerande signalsystemet tills dess det ersatts av det nya.

Stockholms tunnelbana är sedan en lång tid tillbaka en van arbetsplats för Goodtech.

Kontraktet sträcker sig till 2017 och blir en viktig pusselbit i Goodtechs fortsatta satsning och framtida expansion inom järnväg.

– Avtalet med Ansaldo STS är viktigt och positionerar Goodtech inför kommande uppgraderingar i Stockholms tunnelbana samt borgar för fortsatt gott samarbete med Ansaldo i andra projekt och teknikområden som exempelvis ERTMS, säger Nicklas Hellkvist, affärsenhetschef Goodtech i Stockholm.