Bygger ut blå tunnelbanelinje i Stockholm

Ramirent är en del i projektet att förlänga tunnelbanan mellan T-centralen och Nacka. Foto: Ramirent

Region Stockholm förlänger tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgården via de nya stationerna Sofia och Hammarby kanal till Nacka. När projektet, som löper över en tioårsperiod, slutförts kommer den bytesfria resan mellan Nacka och T-centralen ta tolv minuter, jämfört med dagens cirka 40. Ramirent är en av aktörerna som är med och gör detta möjligt.

Vi har en kontorsetablering på 48 moduler och cirka 10 personalvagnar på plats. Ramirents elavdelning är installatör och leverantör av permanenta och tillfälliga elinstallationer. Till detta levereras även högspänningsinstallationer, konstruktionsritningar och relationshandlingar till kundens slutbesiktningar, berättar Mats Renefalk, projektsäljare på Ramirent.

Projektet tog sin början 2020 då Ramirentkunden CRTG Engineering började bygga ut arbetstunnlarna på sträckan. Exakt tio år senare, 2030, ska den nya tunnelbanan börja rulla. Den process som påbörjats och fortlöper enligt plan äger rum helt under jord, där nyss nämnda CRTG Engineering arbetar i Sickla med en entreprenad som omfattas av bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten och anslutande markarbeten.

– Ramirent har ett gott samarbete med såväl beställare som kunder och övriga inblandade. Det här är ett enormt projekt som kräver god samverkan mellan alla oss som är med. När det färdigställts kommer vi, tillsammans, att ha åstadkommit konkreta resultat som underlättar människors vardag. Det känns väldigt stimulerande, säger Mats Renefalk.

Att arbeta i tunnlar medför en del risker och måste därför hanteras med stor respekt och helt enligt protokoll, inte minst i samband med de sprängningar som är en del av processen. För Ramirent innebär detta bland annat att särskild brandskyddsutrustning behöver finnas på plats i liftar och anläggningsmaskiner.

– Det är fantastiskt att få vara med och utveckla Stockholm på det här sättet, avslutar Mats Renefalk.