Logent ny terminaloperatör i Årsta

Bild: Jernhusen AB

Logent tar över driften av kombiterminalen i Stockholm Årsta som ägs av Jernhusen. Terminalen är med sitt geografiska läge utmed Västra stambanan och med närheten till E4, Södra länken, Huddingevägen och Liljeholmsbron en strategisk knutpunkt i kombitrafiken.

Jernhusen kommer investera över 400 miljoner kronor på att bygga ut Årsta Kombiterminal med ett nytt lager- och logistikcenter på 15 000 kvadratmeter. Till 2014 kommer terminalen också kompletteras med moderna dubbelkranar för mer effektiv hantering och för att kunna erbjuda helhetslösningar för järnvägsbaserad logistik. Driftavtalet som tecknats mellan Jernhusen och Logent sträcker sig fram till 2020.

- Årsta är redan i dag en mycket viktig terminal med stora godsvolymer och att vi nu får Logent som terminaloperatör gör att vi tillsammans kan satsa långsiktigt på att skapa ännu bättre förutsättningar för kombitrafiken. Vi har tillsammans med Logent gått igenom möjligheterna för den svenska marknaden och ser en mycket stor potential i tåganknuten logistik, säger Olle Huusko, affärsområdeschef på Jernhusen i ett pressmeddelande.

I affärsområdet Ports & Terminals ansvarar Logent sedan tidigare för bland annat terminaldriften vid Jernhusens kombiterminal i Sundsvall samt hamnterminaler i Göteborg och Stockholm.