Första etappen av RegionCity i Göteborg startar 2023

Utvecklingsområdet kommer att binda ihop Göteborgs Centralstation med Västlänken. Foto: Jernhusen

Kommunfullmäktige i Göteborg har tillstyrkt detaljplanen för Västlänken station Centralen och nu har planen har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen Västlänkens station Centralen rymmer två av Västlänkens uppgångar och möjliggör en nybyggnation av station, handel och kontor på cirka 34 000 kvadratmeter bruttoarea för Jernhusen. Utöver detta har Jernhusen en markanvisning om ytterligare cirka 10 000 vadratmeter på kommunens mark.

– I linje med Jernhusens vision om en hållbar samhällsutveckling så känns det extra bra att kunna underlätta så att ännu fler kan utnyttja kollektivtrafiken i Göteborg och regionen säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen.

Utvecklingsområdet kommer att binda ihop Göteborgs Centralstation med Västlänken där byggnation pågår och beräknas vara färdig 2026. Hela området består av två detaljplaner med en total byggvolym för Jernhusen på cirka 150 000 kvadratmeter bruttoarea .

– Att detaljplanen nu vunnit laga kraft är en viktig milstolpe för den nya stadsdelen som skapas, där du bokstavligen kommer kunna ta tåget rakt in på kontoret. Byggnation beräknas starta 2023 och stå färdig till Västlänkens öppnande 2026. säger Roger Sundbom Regionchef Projektutveckling syd/väst på Jernhusen