Jernhusen bygger ut Sävenäs depå i Göteborg

Första spadtaget på Sävenäs depå. Från vänster: Per-Anders Ericsson, regionchef Skanska Sverige, Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen och Peter Hermansson, (M), styrelseordförande för Västtrafik. Foto: August Sandberg

Nu är spaden i marken för utbyggnaden av Sävenäs depå i Göteborg. Det är Jernhusen som på uppdrag av Västtrafik bygger ut depån för att öka kapaciteten och möjligheten att underhålla deras 45 nya tåg. Utbyggnaden är ett nödvändigt lyft för att möta framtidens ökade tågresande i en expansiv region.

Persontrafiken med tåg i Sverige är under kraftig tillväxt och flera tågoperatörer beställer nya tåg för regional- och fjärrtrafik. Jernhusen bedömer att den svenska tågflottan kommer öka med cirka 50 procent fram till 2035. Samtidigt väntas en stark befolkningstillväxt i Västra Götaland de kommande åren och Västtrafik har som mål att fördubbla dagens tågresande till 130 000 dagliga resor år 2035. För att lyckas med målet är satsningen på en större och mer modern underhållsdepå för de nya tågen en nyckelfaktor.

Under en ceremoni på torsdagen togs det första symboliska spadtaget för utbyggnaden. Det var Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen, Peter Hermansson, (M), styrelseordförande på Västtrafik och Magnus Persson, vice vd på Skanska Sverige som gemensamt tog spadtaget.

– Enligt Trafikverkets bedömningar kommer regionaltrafiken i storstadsregionerna att öka med 54 procent till 2040. Som en viktig pusselbit i den utvecklingen planerar Västtrafik att med start från 2024 sätta in 45 nya pendel- och regionaltåg i trafik säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen och fortsätter, vi är både stolta och glada över förtroendet att få stödja Västtrafik i deras utveckling av kollektivtrafiken i regionen.

Jernhusen samarbetar i projektet med Skanska som fått uppdraget att bygga ut Sävenäs depå. Projektet som påbörjas nu omfattar tillbyggnad av depån om 4200 kvadratmeter och en om- och tillbyggnad av stödfunktioner i existerande anläggning. Totalt sett tredubblas kapaciteten i Sävenäs depå när allt står klart sommaren 2023.

– För att få fler människor i regionen att i framtiden resa hållbart behöver vi erbjuda en attraktiv och väl fungerande tågtrafik. Därför behöver vi fortsätta satsa på kollektivtrafiken i Västsverige. När våra nya tåg är i trafik behöver de ett stabilt underhåll och Sävenäs depå blir en avgörande del i det arbetet, säger Peter Hermansson, (M), styrelseordförande Västtrafik.

Jernhusen äger idag 20 depåer, vilket utgör ungefär hälften av Sveriges depåer, nära de stora trafikstråken där tågoperatörer har tillgång till uppställningsplatser och verkstäder för sina fordon. På depåerna sker tvätt, service och reparationer av såväl person- som godståg. Förutom utbyggnaden av Sävenäs depån planeras omfattande utveckling av depån i Hagalund de närmaste åren. I Arlöv, Burlövs kommun utanför Malmö, har Jernhusen tecknat avtal om förvärv av mark längs med Södra stambanan för att bygga en ny depå strategiskt tillgänglig för både person- och godstrafik till och från övriga Europa.