Jernhusen i samarbete med Bring Intermodal

Jernhusens kombiterminal i Årsta har ett unikt strategiskt läge. Foto::Jernhusen

Godstransporterna i Sverige förväntas öka med upp till 50 procent fram till 2040. Samtidigt har Sverige som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent till 2030. För att klara det och nå de övergripande utsläppsmålen behöver man utveckla samverkan mellan väg- och järnvägstransporter.  Där spelar kombiterminaler en avgörande roll.   

– Jernhusens kombiterminal i Årsta har ett unikt strategiskt läge som möjliggör distribution till fyra miljoner konsumenter runtom Mälardalen. Avtalet med Bring innebär att vi nu knyter erfarenhet och kompetens från andra marknader till oss. Tillsammans vill vi utveckla verksamheten i Årsta för att öka kombitrafiken genom fler tågpendlar,  säger Micael Svensson affärsområdeschef Depåer och Kombiterminaler på Jernhusen.  

Jernhusen äger idag fem kombiterminaler i Stockholm Årsta, Malmö, Nässjö, Helsingborg och Västerås. De strategiska placeringarna av terminalerna möjliggör för en effektiv citylogistik, kortare ledtider för slutdistribution och betydande miljövinster. Vid en kombiterminal lyfts gods i container eller trailer mellan järnväg och landsväg för att sedan transporteras vidare till kund. Kombinationen av olika transportsätt kallas Intermodal transport. 

– Vi ser att hela branschen går mot att bli mer intermodal, både av miljöskäl men också eftersom det är kostnadseffektivt säger Björn Swenning, vd Bring Intermodal Sverige och fortsätter, vi kommer att använda oss av vår mångåriga kompetens för att utveckla intermodala järnvägstransporter i Sverige tillsammans med våra befintliga och nya partners. Vi ser en stor potential i Årstaterminalen.