SL ger Tyréns uppdrag att utreda ny tunnelbana

Foto: Christer Wiik

Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun har gemensamt bestämt sig för att genomföra en förstudie kring utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka.

Förstudien ska utreda bland annat finansiering, alternativa sträckningar, resandemängder, miljökonsekvenser, lämpliga plats för stationer och eventuella risker.

Malin Harders på trafikavdelningen har fått SLs uppdrag att vara biträdande projektledare för förstudien.

- Det är ett jättespännande uppdrag som vi får vara med i och förstås glädjande att SL väljer Tyréns inom ett så komplicerat och på många sätt intressant infrastrukturprojekt, säger Kristina Glitterstam, chef för trafikavdelningen.