Spårväg i Brest invigd

Från invigningen av spårvägen. Foto: Alstom

Häromveckan rullade den första spårvagnen ut på Brests gator, en händelse som firades med ett kulturella och konstnärliga evenemang. Mer än 200 000 har redan provåkt spårvagnen under de två invigningsdagarna. Spårvagnen har tillverkats av Alstom är av typen Citadis. Totalt kommer 53 tågsätt trafikera spårvagnsnätet som är 14 kilometer långt och 28 stationer. Spårvagnen har designats speciellt för Bretagnes huvudstad, bland annat ska tågens limegröna färg stå för den vitaliserande effekt de förhoppningsvis har på staden.