Banedanmark ska elektrifiera flera banor

Banedanmark kommer att elektrifiera upptill 512 kilometer spår, detta som ett led i målsättningen att fördubbla persontrafiken under en tjugoårsperiod. Högst prioritet har banan mellan Lunderskov och Esbjerg, som är 114 kilometer. Det största enskilda projektet är banan mellan Köpenhamn och Ringsted. Här har upphandlingen av anläggningsentreprenader redan börjat. Detta 8,1 miljardersprojekt omfattar 120 kilometer spår och ska vara färdigt 2020. Sedan kommer den befintliga banan Ringsted - Nykøbing – Rødby blir dubbelspårig, elektrifieras och uppgraderas för högre hastigheter, 160 kilometer i timmen. Banan kommer senare att kopplas samman med Fehmarn Bältförbindelsen när den står färdig.