Flaskhals på Västkustbanan bortbyggd

Efter flera års återkommande arbeten är dubbelspåret mellan Ängelholm och Förslöv klart att tas i bruk den 21 maj.

Projekt Ängelholm – Förslöv omfattar totalt tio kilometer dubbelspår och en rad kringarbeten. Det enskilt största jobbet var bygget av en ny järnvägsbro över Rönne å. Den togs i bruk 2009. Även tolv planskilda korsningar och en ny gång- och cykelväg har ingått.

– Ännu en kapacitetsbegränsande flaskhals är borta från Västkustbanan. Dubbelspår mellan Ängelholm och Förslöv är en förutsättning för att klara av trafiken till och från Hallandsåstunneln, som blir trafikklar 2015, säger Trafikverkets projektledare Jan Källqvist.

Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund. I dag är den till 85 procent dubbelspårig, det långsiktiga målet är 100 procent.