Dubbelspårsbygget Ängelholm – Förslöv slutspurtar

Arbetet med de sista kilometerna dubbelspår mellan Ängelholm och Förslöv på Västkustbanan stoppar tågtrafiken under fem veckor, vilket inleddes natten mot måndag den 16 april.

Det är sträckan från Barkåkra till Ängelholms station som ska färdigställas. Utöver spårbygge mellan Lingvallen och Ängelholms station görs bland annat kontaktledningsarbeten, växelbyten, inkoppling av nya spår och komplettering av elförsörjningen.

Utbyggnad från ett till två spår görs för att öka kapaciteten på Västkustbanan, som går mellan Göteborg och Lund. Projekt Ängelholm – Förslöv omfattar totalt tio kilometer. Invigning av sträckan sker den 20 maj. I dag är Västkustbanan till 85 procent dubbelspårig, det långsiktiga målet är 100 procent.