Tuffa krav på kollektivtrafiken i Paris

Ett RER-tåg. Foto: Eole99

Parisregionens trafikoperatör RATP kommer att mätas mot tuffare resultatkrav. Detta genom ett fyraårigt avtal som slutits mellan RATP och den myndighet som har ansvar för finansiering av olika verksamheter i Parisregionen (STIF).

Avtalet speglar en efterfrågan från passagerare på punktligare och tillförlitligare tjänster. Förseningar med det regionala tåget RER eller tunnelbanan kommer att ”bestraffas” med avgifter som dubbelt så höga som i det avtal som löpte ut 2011. Man kommer nu också göra åtskillnad på högtrafik- och lågtrafiktjänster, där RER-tågen räknas till det förra slaget och där kommer punktligheten kontinuerligt kontrolleras. Avtalet gäller också trafikinformationen och städning av stationer och tåg.

STIF har samtidigt anslagit drygt 6 miljarder euro till upprustning och utbyggnad av kollektivtrafiken i Parisregionen.

Två tredjedelar av den summan kommer att gå till att uppgradera befintlig infrastruktur och snygga till tågen medan en tredjedel öronmärks till utbyggnad av nya linjer och inköp av nya tåg.