Transportstyrelsen riktar kritik mot Boliden

Foto: Boliden

Transportstyrelsen riktar skarp kritik mot Boliden Mineral, skriver Norran. Senast den 20 mars ska Boliden Mineral lämna in nya rutiner samt planer för hur bristerna ska åtgärdas.

Ett flertal av företagets järnvägsrutiner är för dåliga och ett föreläggande har utfärdats. Transportstyrelsen skriver att Boliden har rutiner som baserar sig på lagar och regler som inte längre är i bruk, samt att de är dåliga på att följa de rutiner som de har.

Uppdaterade register över personalens utbildningar och hälsokontroller saknades dessutom.