Trafikverket analyserar val av stationer

Växjö C. Foto: Christer Wiik

Trafikverket ska analysera alternativen för vilka stationer som ska byggas utmed höghastighetsjärnvägarna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö. Det är ett av de 47 utredningsuppdrag som ligger på Trafikverket inom ramen för En ny generation järnväg.

Trafikverket presenterade i början av december nya kostnadsberäkningar för höghastighetsjärnväg som visar en totalkostnad på mellan 190 och 320 miljarder kronor. I syfte att hålla nere kostnaderna och samtidigt nå maximal nytta, har Sverigeförhandlingen nu gett Trafikverket i uppdrag att se över förutsättningar och beräkna kostnader för olika stationsalternativ.

De alternativ för stationer utmed järnvägen som nu ska analyseras är:

 

  • Jönköping och Hässleholm tre alternativ med för- och nackdelar.
  • Tranås, Värnamo, Växjö, Ljungby i perifert läge
  • Lund i centralt läge
  • Älmhult både i centralt och perifert läge
  • Annan dragning mellan Växjö – Hässleholm med eller utan station i Älmhult
  • Annan dragning mellan Värnamo – Hässleholm med eller utan station i Ljungby
  • Sträckan Stockholm - Göteborg med respektive utan station i Skavsta, Vagnhärad, Tranås, Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Mölnlycke, Mölndal och Landvetter.

– Det är viktigt att påpeka att analysen inte innebär att Trafikverket kommer ta ställning för något alternativ. Utredningen är helt förutsättningslös för att se vilka kostnader och övriga effekter som de olika alternativen för med sig, säger Lennart Kalander, planeringschef på Trafikverket.

Resultatet av detta uppdrag kommer att redovisas till Sverigeförhandlingen i slutet av januari 2016. Trafikverkets uppdrag när det gäller höghastighetsjärnväg är omfattande. I nuläget har Trafikverket 47 pågående uppdrag att redovisa till Sverigeförhandlingen. Trafikverket fortsätter också att se över den tekniska utformningen av järnvägen i syfte att säkra rätt kvalitet och kostnader.

Källa: Trafikverket