WSP gör tillståndskontroll av Singapores tunnelbana

Foto: WSP

WSP har tidigare i år, i internationell konkurrens, vunnit det prestigefulla uppdraget att bedöma skicket på Singapores hela ”Rapid Transit System”, RTS, som består av tunnelbana, MRT, och matarlinjer. Hela 18 mil spår med 144 stationer samt viadukter, broar och depåer ska i detalj kartläggas och utvärderas. All information samlas i en webbtjänst och ger Singapores Land Transport Authority, LTA, full kontroll av tunnelbanesystemets tillstånd och dess underhåll. Arbetet påbörjades i september och ska pågår fram till slutet av 2016. 

– Att vi blir utvalda av LTA för att bedöma en av världens mest frekventerade MRT-system är fantastiskt. Det visar bland annat att WSP är ledande inom området automatisk datainsamling och presentation. Vidare visar detta att vår Rail Advisory enhet, som leder arbetet och vilken ska göra de ekonomiska konsekvensbedömningarna, har kommit igång med raketfart, säger Niklas Sörensen, affärsområdeschef, WSP Samhällsbyggnad i ett pressmeddelande.

WSPs team kommer att ledas från Sverige och bemannas med medarbetare från Sverige men också från England, USA och Singapore. Målsättningen är att bearbetningen av inskannad data ska kunna ske dygnet runt genom att arbetsteamets medlemmar är stationerade på olika kontinenter. Slutresultatet blir ett anläggningsregister som ska ge Land Transport Authority full kontroll av tunnelbanesystemets tillstånd och underhåll.