Utreder ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö

Lokaliseringsutredningen ska redovisa alternativa sträckningar för den nya tunnelbanan och stationslägen samt uppgångar för de nya stationerna. Foto: WSP

WSP har fått uppdraget att utföra lokaliseringsutredning för ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, en sträcka på cirka tio kilometer i bergtunnel.

– Vi är mycket stolta att få medverka vid detta omfattande stadsbyggnadsprojekt, säger WSPs vd, Håkan Danielsson. Tunnelbaneutbyggnaden ökar kapaciteten på Stockholms kollektivtrafik och gör det möjligt att bygga nya bostäder utmed den nya tunnelbanelinjen. Vi har en stark organisation med lokal och global expertis som gör att vi kan bidra i utvecklingen av framtidens samhälle.

Lokaliseringsutredningen ska redovisa alternativa sträckningar för den nya tunnelbanan och stationslägen samt uppgångar för de nya stationerna Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. De olika sträckningarna ska jämföras utifrån ekonomi, tid, miljö- och omgivningspåverkan.

Det är Region Stockholm, förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT som ansvarar för den nya utbyggnaden av tunnelbanan.

WSP startar nu utredningsarbetet som ska vara färdigställt hösten 2021. Förutom val av korridor för tunnelbanelinjen ska kostnadsberäkningar tas fram, samråd genomföras och miljökonsekvenser beskrivas. WSPs arbete med liknande projekt både i Sverige och internationellt är viktiga erfarenheter som tas med in i detta uppdrag.

Utbyggnaden av tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö är en del av Sverigeförhandlingen där kommuner, regioner och stat samverkar för att öka kollektivtrafiken och bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Region Stockholm och Stockholms stad har nu beslutat att starta projekteringen av den nya tunnelbanan två år tidigare än planerat. Den nya linjen innebär att 48 500 bostäder kan byggas i anslutning till tunnelbanan.