Trafikverket underhåller järnvägssträckor i Göteborgs-regionen

Alingsås station. Foto: Jernhusen

I helgen genomför Trafikverket två arbeten som påverkar många avgångar med Västtågen. Tågtrafiken ställs in på sträckan Alingsås station - Göteborg C i båda riktningar på grund av ett banarbete. Det andra underhållsarbetet görs mellan Göteborg och Ytterby och påverkar tågen på Bohusbanan. Inställda tåg ersätts med särskilda bussar.

Underhållsarbete kommer att genomföras på sträckan Göteborg – Alingsås den 27 till den 30 november och på sträckan Göteborg – Ytterby arbetar man mellan den 28 och 29 november.