Station City ritas om?

Bild: Jernhusen/Tenjin Visual

En strid har blåst upp om Citybanans nya stationshus på Vasagatan. Länsstyrelsen riktar kritik mot att höghuset ska bli dubbelt så högt som grannhusen. Nu måste huset troligen ritas om. Det skriver SvD.se.

Länsstyrelsen kritiserar stadsbyggnadskontoret för en ny detaljplan som ska ge Stockholm en ett nytt höghus i 13 våningar framför Centralstationen.  Man kräver argument för att ett underjordiskt transportsystem måste ha ett 51,2 meter högt stationshus. Länsstyrelsen konstaterar att stationshuset hade rymts inom nuvarande detaljplan, och att bottenvåningens funktion som entré till Citybanan inte är motiv nog för en så stor förändring av stadsbilden. Ytterst kan länsstyrelsen riva upp Stockholms planer.

Jernhusen, ägare av Cityterminalen och Centralstationen, är överraskad av kritiken och fruktar nu att Citybanan försenas.–  Vi menar att byggnadens gestaltning och innehåll är en helhet. Därför är det svårt att säga att en enskild del av huset går att ändra. Huset är ritat i samarbete med staden, Citybanan och Scandic, säger Ann Wiberg, chef för ”Stadsprojekt” hos Jernhusen till SvD.se.

Staden måste nu enas med Jernhusen om en bearbetning.