Persontågens tillförlitlighet har förbättrats

Foto: Petey21

Under tredje kvartalet 2015 visar persontågens sammanvägda tillförlitlighets­mått (STM) att 89,7 procent av de planerade tågen ankom högst 5 minuter efter tidtabell. Det var en förbättring med 1,5 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2014. Detta enligt ny officiell statistik från Trafikanalys.

Av de persontåg som var planerade dagen innan avgång framfördes 98,9 procent till sin slutstation och 90,7 procent av dessa anlände högst 5 minuter efter tidtabell. Detta ger ett STM(5) på 89,7 procent för tredje kvartalet 2015. Under samma period ankom 65,6 procent av de planerade tågen före eller exakt på utsatt tid, STM(0).

Mätt på femminutersnivån hade september kvartalets högsta tillförlitlighet, 90,3 procent, följt av juli, 89,6 procent. Under augusti stördes tågtrafiken av flera banarbeten, vilket bidrog till kvartalets lägsta tillförlitlighet, 89,2 procent. Hittills under 2015 har tillförlitligheten utvecklats positivt jämfört med de tre första kvartalen 2014, en ökning med 0,8 procentenheter till 90,3 procent.

Det är framförallt tågen som körs längre sträckor som har nedsatt tillförlitlighet (se bild). Återigen räknat på femminutersnivån, uppmättes långdistanstågens STM(5) till 73,1 procent under tredje kvartalet, vilket är 20 procentenheter lägre än kortdistanstågen. I jämförelse med 2014 har dock samtliga tågkategorier utvecklats positivt.

– Det är stor skillnad i tillförlitligheten för olika tåg. Risken att bli försenad är betydligt större när man reser längre sträckor, säger Fredrik Lindberg, statistiker på Trafikanalys.

Utslaget på alla planerade tåg var en tågankomst i genomsnitt 3 minuter försenad. Enbart räknat på de tåg som anlänt efter tidtabell har de i genomsnitt varit 8 minuter försenade, vilket är en minut mindre än motsvarande period förgående år.