Stora arbeten i Kallhäll

Kallhälls station. Foto: Trafikverket

Fram till och med torsdag 22 oktober så arbetar Trafikverket dygnet runt i Kallhäll. Arbetet är tidvis störande.

I Barkarby börjar man nu att bygga plattformstak nattetid under vecka 43 och fram till årsskiftet. Dessa arbeten är normalt inte störande.