MTR och Kone genomför säkerhets-utbildning i tunnelbane-miljö

Foto: MTR

En ny undersökning visar att 60 procent av svenskarna inte är medvetna om rekommendationer för hur man åker säkert i rulltrappor. Under oktober månad bjuder MTR och Kone, i samarbete med SL, in skolbarn på studiebesök till utvalda tunnelbanestationer i Stockholm. Studiebesöken syftar till att ge barnen kunskap om och ökad medvetenhet kring säkerheten i tunnelbanans miljö och i rulltrapporna.

För att förebygga olyckor bjuder MTR och Kone, i samarbete med SL, in skolklasser i årskurs 0-3 på studiebesök under oktober. Träffarna är speciellt anpassade för barn, där de på ett enkelt och roligt sätt får lära sig mer om säkerhet i rulltrappor och tunnelbanans stationsmiljö.