Stora framsteg i projekt Mälarbanan

Mälarbanan strax nordväst om Jakobsbergs station. Järnvägen löper norr om Mälaren mellan Stockholm och Örebro, via Västerås. På den del av Mälarbanan som leder in mot Stockholm, mellan Kallhäll och Tomteboda, används spåren i dag maximalt. Alla tåg måste samsas på de två spåren på den 20 kilometer långa sträckan. Det betyder att fjärrtåg och regionaltåg får köa bakom de lokala pendeltågen som stannar vid varje station. Foto: Christer Wiik
Sommarens trafikavstängning på Mälarbanan resulterade bland annat i sex kilometer nya spår. Foto: Trafikverket

Under sommaren har intensiva arbeten pågått i projekt Mälarbanan, vars första fyrspårsetapp mellan Barkarby-Kallhäll och Huvudsta, invigs 2016. Under en fem veckor lång trafikavstängning under sommaren tog projekt Mälarbanan, som även består av flera stationsprojekt, flera stora steg framåt.

I projekt Mälarbanan ingår, utöver utökningen från två till fyra spår, även nya pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg samt ett antal nya bil-, cykel- och gångbroar. Under hösten fortsätter arbetena i den första etappens samtliga delprojekt parallellt med arbeten i projektets andra etapp: upphandling för sträckan Barkarby- Spånga samt framtagande av järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivningar för bygget genom Sundbyberg

När Mälarbanan stängdes av i fem veckor i somras resulterade det i sex kilometer nya spår, elva nya växlar, nya kontaktledningar, signaler och ett stort steg framåt av bygget av nya pendeltågsstationer i Barkarby och Kallhäll. En del av arbetena pågick dygnet runt för att entreprenörerna skulle kunna nyttja avstängningstiden på ett effektivt sätt.

Plattformsarbete pågår i Kallhäll– Vi har grävt ut banvallen och fyllt den med nytt material, satt upp skyddsportaler, lagt en bro för tågen, lagt ny räls, installerat nya växlar, lagt ny makadam och satt upp nya kontaktledningar och signaler. Parallellt har vi jobbat vidare med de nya stationshusen i Kallhäll och Barkarby, säger Meta Moberg, kommunikationsansvarig för projekt Mälarbanan på Trafikverket.

I samband med projekt Mälarbanan rätar Trafikverkets entreprenörer ut de kurvor som finns i spåren längs med sträckan. Uträtningen innebär dels något kortare restider och dels att en ny stationsbyggnad behöver byggas i Kallhäll. På stationen i Kallhäll har väggar och tak kommit på plats. Samtidigt pågår arbetet med plattformarna. I Huvudsta har man flyttat ett ställverk och lagt in nya växlar och den nya södra entrén till Jakobsbergs station börjar ta form. En helg i mitten av augusti stängdes Mälarbanan mellan Barkarby och Kalhäll av för att signalarbetena skulle kunna färdigställas.

Ny stationsentré växer fram under skyddande skalUnder sommaren inleddes även byggnationen av Jakobsbergs stations nya entré. Två stora skyddsportaler som skyddar tågtrafiken och spåren när byggnadsarbetena pågår har lyfts på plats. Under detta skyddande skal växer den nya entrén fram. Den nya stationsentrén byggs utifrån önskemål från Järfälla kommun och ökar tillgängligheten till stationen för de boende i södra Jakobsberg.

–Vi planerar ytterligare en trafikavstängning i oktober. Alla arbeten som utförs under hösten förbereder oss inför den långa åtta veckor långa avstängningen av Mälarbanan som äger rum sommaren 2016. Då planerar vi att genomföra slutinkopplingen och driftsättningen av det nya signalsystemet samt intrimningen av alla de system som kommer att användas på den nyinvigda fyrspårsträckan mellan Barkarby och Kallhäll, säger Meta Moberg.