Byggnadsnämnden i Solna granskar detaljplan för Mälarbanan

Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen genom Sundbyberg i en tunnel. Foto: Trafikverket

Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att genomföra granskning av en detaljplan rörande utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår, intunnling av densamma och uppförande av byggnader i anslutning till tunneln. Totalt handlar den delen av projektet om två kontorskvarter och åtta bostadskvarter med tillsammans cirka 1 400 bostäder. I samband med detta planeras också en ny pendeltågsstation i Huvudsta.

– Förslaget innebär att den barriär som järnvägen utgör ersätts med en sammanhängande bebyggelse, som knyter ihop Råsunda/Skytteholm med Huvudsta, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Granskning innebär att intressenter och allmänhet ges möjlighet att framföra sina synpunkter på det reviderade förslaget efter samråd. Samråd är ett av de sista stegen på vägen till att anta en detaljplan, som i sin tur utgör grund för att bevilja bygglov. Först därefter sker själva byggnationen.