Små investeringar på Mälarbanan ­­ger stora effekter

Investeringar i Mälarbanan skulle ge stora positiva effekter för tågtrafiken i Mälardalen och i Stockholmsregionen. Foto: Trafikverket

20 minuter kortare restid mellan Örebro och Stockholm. En kraftigt ökad kapacitet och fler tåg i tid. Investeringar i Mälarbanan skulle ge stora positiva effekter för tågtrafiken i Mälardalen och i Stockholmsregionen. Idag presenterade bolaget Oslo-Sthlm 2.55 en ny rapport som visar vad Trafikverkets förslag om en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Mälarbanan skulle kunna innebära i form av samhällsnyttor och förbättrad trafik.

Oslo-Sthlm 2.55 har låtit Sweco studera möjliga nyttor för tågtrafiken som uppstår om Mälarbanan byggs ut för att nå sin fulla potential. Till grund för arbetet ligger de utredningar och förslag som Trafikverket tidigare redovisat för att komma till rätta med problemen som idag finns i stråket.

– Vi kan konstatera att effekterna blir väldigt stora för i sammanhanget relativt små medel. En restidsförkortning med hela 10 minuter på sträckan mellan Örebro och Västerås och ytterligare 10 minuter mellan Västerås och Stockholm är en extrem förbättring i tillgänglighet och ger stora samhällsnyttor, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

Mälarbanan och järnvägssystemet i Mälardalen har idag ett högt kapacitetsnyttjande. Trafiken in mot Stockholm är mycket känslig för störningar. Små störningar på Mälarbanan men även Svealandsbanan och Västra stambanan får stora konsekvenser i hela Mälardalen.

– Dagens sträckor med enkelspår skapar stora svårigheter att planera trafiken som påverkar pendlarna varje dag. Till år 2040 förväntas dessutom tågresandet öka med hela 70 procent i stråket. Om vi menar allvar med att lyfta järnvägstrafiken måste den typen av relativt små projekt med stora nyttor prioriteras, säger Jonas Karlsson.

Rapporten visar att utbyggnad av Mälarbanan skulle innebära att arbetsmarknadsregionerna blir större och inkluderar fler människor och arbetsplatser. Benägenheten att pendla skulle dessutom öka kraftigt när restiden reduceras i stråket Örebro-Västerås-Stockholm.

– Det sker stora investeringar i Mälardalen. Northvolt i Västerås, Amazon i Eskilstuna och Epiroc i Örebro är bara några exempel. Kraven på fungerande kommunikation kommer bara att öka. Att utveckla Mälarbanan är absolut nödvändigt, säger Jonas Karlsson.