Green Cargo och Eskilstuna Logistik välkomnar tågdepå

- Det här innebär att Eskilstunas järnvägskompetens stärks, säger Tommy Spångberg, logistikchef, Eskilstuna Logistik. Foto: Eskilstuna Logistik

Eskilstuna Tågdepå, en ny servicedepå och verkstad, för Mälab:s nya persontåg kommer att byggas på Gredby bangård i Eskilstuna. Tågdepån ska serva de 33 nya persontåg som MÄLAB beställt för att trafikera järnvägsnätet i Mälarregionen från 2017. 

- Vi har lagt ner mycket jobb och energi på att ta fram underlag för den anläggning Mälab valt.  Vi har haft stor nytta av den erfarenhet och kompetens vi besitter inom kommunkoncernen utifrån tidigare arbete med byggnation och utveckling av Eskilstuna Kombiterminal och järnvägsanslutningen till Eskilstuna Logistikpark, säger Jan Rundgren, biträdande kommundirektör.

- Green Cargo ser fram emot ett utökat motorvagnsunderhåll i Eskilstuna, vilket på sikt troligtvis kommer att påverka alla parter positivt. Vi har haft en mycket bra och öppen dialog med alla andra inblandade fastighetsägare och kommunen. Det blir en stor utmaning att vara med att integrera en ny depå mitt i en befintlig fungerande anläggning som Green Cargo AB har här i Eskilstuna. Problem kommer säkerligen att uppstå, men med bra partners så löses de problem som dyker upp, säger Lars Östling, fastighetschef på Green Cargo AB.

- Det här innebär att Eskilstunas järnvägskompetens stärks och kommer att ge alla partners i regionen ännu bättre möjligheter att driva och utveckla person- och godstransporter på järnväg. En positiv och hållbar utveckling som gynnar både näringsliv och samhälle, säger Tommy Spångberg, logistikchef, Eskilstuna Logistik.