Bättre punktlighet med Green Cargos tåg 2011

Foto: Peter Lydén

Green Cargos godståg nådde 93 procents punktlighet till kund för 2011. Det är en höjning jämfört med året innan och detta trots att året inleddes med en hård vinter och avslutades med storm.

- Den viktiga punktligheten för näringslivet är när vi levererar vagnarna till kundens spår på fabriksområdet, till hamnen eller till lageranläggningen. Vi är mycket glada över den förbättrade punktligheten. Den är ett resultat av att hela företaget tänker säkerhet och punktlighet, från planerarna till lokförarna, säger vd Mikael Stöhr.

Green Cargo mäter punktligheten till kund inom utlovad timme på 45 000 – 50 000 vagnar varje månad. För helåret 2011 ingår ca 570 000 vagnar i Green Cargos trafik i punktlighetsmätningen. För 2010 var Green Cargos punktlighet till kund 92 procent och målet är att åter nå 95 procents punktlighet.

- Grunden för punktlighet är att ha avgående tåg säkerhetssynade och klara för avgång i tid och där har vår operativa personal gjort ett gediget förbättringsarbete under 2011. Det kan vara en anledning till att Green Cargos tågpunktlighet är ca 15 procentenheter högre än genomsnittet för övriga godstågsbolag i Sverige, säger Mikael Stöhr.