Flaskhals i södra Danmark bortbyggd

Tidigare banarbeten i dubbelspårsprojektet Vamdrup-Vojens. Foto: Robert Attermann

Nyligen invigde den danska banförvaltaren Banedanmark det nya 20 kilometer långa dubbelspåret mellan Vamdrup och Vojens i region Syddanmark i södra Jylland. Projektet har varit viktigt för att stärka järnvägskorridoren mellan Danmark och Tyskland. Denna del av banan har varit en flaskhals mellan Fredericia och Tinglev, nära den tyska gränsen. Nu har hela denna sträcka fått en hastighetskapacitet om 160 kilometer i timmen.

Sträckan är även en del av det transeuropeiska transportnätet och är en viktig länk för godstrafik mellan Skandinavien och övriga Europa.Källa: Banedanmark