När är ett danskt tåg försenat?

IC4-tåg i Danmark. Foto: Jens Hasse/Chili Foto

Tågoperatören DSB och den danska banförvaltaren Banedanmark har nu enats om ett nytt gemensam skärpt mått om när ett fjärr- och regionaltåg är i tid. Nu får tåget vara högst tre minuter sent enligt tidtabell.  

 - Med den nya punktlighetsnormen på 2:59 minuter, får vi ett gemensamt mål och ett gemensamt verktyg som kommer att bidra till insatser för att säkerställa en stabil drift av passagerartågen. Vi vet också, via genomförda resenärsundersökningar, att de flesta tågtrafikanter anser att just tre minuter är en försening och därför är denna tidsrymd vald som ett kriterium, säger trafikdirektör Peter Svendsen från Banedanmark.

Källa: DSB