Green Cargo förlänger avtal med Mondi Dynäs

Foto: Green Cargo

Mondi Dynäs har på senare tid ökat sina rundvirkestransporter med tåg, från 3 tåg i veckan till nu 7 tåg i veckan. Virkestågen rullar 7 dagar i veckan från virkesterminalerna i Östersund Lugnvik och i Ånge, till Mondi Dynäs.

– Vi är väldigt glada för det här avtalet med Mondi Dynäs och vi ska göra allt för att leva upp till kundens förväntningar på oss när det gäller kvalitet och flexibilitet, säger Johan Roswall, säljare hos Green Cargo.

Trafiken med virkeståg anpassas till kundens behov och tillgången på virke i olika delar av området och på dess virkesterminaler. För att klara detta har Green Cargo en avdelad person i närområdet som i princip dagligen ser över hur Green Cargos trafik kan anpassas på ett effektivt sätt till virkesflödena.

– Virkestransporter med tåg är ett område där vi som företag har möjlighet att erbjuda både kostnadseffektiva och klimatsmarta transportlösningar och vi ser möjligheter till ökade volymer här i vårt system i Sverige, säger Johan Roswall.