Hector Rail börjar köra godståg för SSAB

Foto: SSAB

DB Schenker har fått i uppdrag av SSAB att köra stålrullar från deras valsverk i Borlänge till kunder i Tyskland och till andra destinationer på kontinenten. DB Schenker har i sin tur uppdragit åt Hector Rail att köra tågen i Sverige mellan Borlänge och färjehamnen i Trelleborg, inklusive rangering på färjan. Avtalet gäller i tre år. Det första tåget körde ut den 5 januari.Inledningsvis kommer tre tåg i veckan att köras, men avtalet ger möjlighet att öka frekvensen till fyra tåg i vecka och i båda riktningar. Hector Rails lok tillåter vikter på upp till 2000 ton. En annan fördel med moderna lok är att de är utrustade med elektriska bromsar som på nytt genererar bromsenergi som el till elnätet. Det minskar miljöpåverkan från dessa transporter.Hector Rail har etablerat en växlingsanläggning i Trelleborg med ett växlingslok och personal som flyttar vagnar på och av färjorna.