Alstom moderniserar signalsystem i Egypten

Beni Suef station, Egypten. Foto: Mohamed Sayed/Flickr

Alstom Transport har blivit tilldelade ett kontrakt om 100 miljoner euro från det statsägda järnvägsbolaget i Egypten, ENR, om att leverera signalsystemsutrustning till järnvägen mellan Beni Suef-Asyut.

Leveransen påbörjas 2016 och systemet ska vara i drift från och med januari 2019. I kontraktet ingår även ett underhållsåtagande under en femårsperiod.