Banedanmark avvecklar gamla, analoga signaler längs S-banan

Snart är den danska S-banejärnvägens signalsystem digitaliserat. Foto: Banedanmark

Banedanmark håller på att avveckla alla gamla, analoga signaler längs S-banan. Istället ersätts de med ett nytt, avancerat signalsystem. Det syftar till att ge fler tåg i tid och en stabilare tågdrift.

 – Att byta ut de gamla signalerna är nödvändigt eftersom de är föråldrade och tyvärr ofta orsakar förseningar. Snart är vi färdiga med att rulla ut ett nytt, digitalt signalsystem på hela S-banan. På sikt kommer det att ge resenärerna en stabilare tågdrift. med fler tåg i tid, säger Thilde Restofte Pedersen, chef för Signalprogrammet i Banedanmark.

I januari togs det nya signalsystemet i bruk på hela den centrala delen av S-Bahn i centrala Köpenhamn. Det innebär att mer än hälften av S-banan idag är i drift med de nya signalerna. Nu har resan kommit till de tre sista sträckorna - Carlsberg, Sydhavn till Frederikssund, Høje Taastrup och Køge. Här räknar Banedanmark med att de nya signalerna tas i bruk under hösten. Därmed kommer hela S-banan att vara i drift med det nya signalsystemet.

– Vi ser mycket fram emot att de tre linjerna kopplas in i det nya systemet i slutet av året. Det kommer att innebära att hela S-banan förses med de nya signalerna. Därmed kan vi sätta stopp för en betydande teknisk uppgradering. , som redan har gynnat många passagerare, säger Janus Steen Møller, direktör för Signal Systems i Banedanmark.

Under hösten är det nödvändigt att genomföra en rad tester det nya signalsystemet kan tas i bruk på de tre linjerna.