Jernhusen säljer stationsnära fastighet i Skövde

Skövde Centralstation. Foto: Wikipedia

Jernhusen har sålt byggrätten vid Skövde Centralstation till Hemfosa Fastigheter. Sedan tidigare finns en detaljplan för området som medger utveckling av kontor och parkeringshus på fastigheten.

Arbetet med att utveckla byggrätten har pågått under flera år där Jernhusen varit delaktiga i detaljplanearbetet med målet att skapa möjlighet till attraktiva arbetsplatser nära kollektivtrafiken. Byggrätten medger 23 000 kvm och Hemfosa planerar att tillsammans med Skanska Sverige utveckla fastigheten vidare. Västra Götalandsregionen (landstinget) genomför just nu en upphandling av ett nytt Regionens hus där det aktuella markområdet anges som den mest önskvärda placeringen av Regionens hus.

- Jernhusen vill få fler att resa med kollektivtrafiken och vi är glada att köparen, precis som vi, värdesätter det stationsnära läget. Kontorsarbetsplatser i nära anslutning till Centralstationen är en viktig faktor för att fler skall vilja resa kollektivt till jobbet. Vi kommer nu att gå vidare med vår utveckling av Skövde Centralstation för att fortsätta erbjuda bra service till resenärerna, säger Henrik Gidmark, affärsutvecklare på Jernhusen.