Jernhusen säljer mark till Aspholmen

Örebro Centralstation. Foto: Jernhusen

Castellums dotterbolag Aspholmen Fastigheter köper det byggklara markområdet vid Örebro Centralstation av Jernhusen. Jernhusen har varit delaktiga i detaljplanearbetet för området och skapat möjligheter för nya arbetsplatser och verksamheter intill kollektivtrafiken. Detaljplanen möjliggör en sju våningar hög byggnad med både kontor och handel.

Försäljningen till Aspholmen Fastigheter omfattar cirka 4 700 kvm tomtareal till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 40 miljoner kronor. Hela detaljplanelagda fastigheten omfattar en areal om totalt 6 700 kvm. Jernhusen behåller cirka 2 000 kvm av fastigheten för att kunna fortsätta erbjuda parkering till de som pendlar och behöver parkera i närheten av stationen.

.