Spanien beställer signalsystem för linje med dubbla spårvidder

Tågstation i Valencia, Spanien. Foto: Robyn Lee

Ett konsortium under ledning av Bombardier har fått en order på signalsystem till sträckan Almussafes-Valencia-Castellón de la Plana från ADIF, den spanska motsvarigheten till Trafikverket. Linjen utrustas med spår för både normalspår och spansk spårvidd.

Beställningen, som även till del tillfaller Thales, är värd totalt 44 miljoner euro varav Bombardiers andel är 27 miljoner. Projektet avser installation av systemet INTERFLO 200 med kringutrustning och är fas två i ADIF:s uppgradering av den så kallade Medelhavskorridoren, som syftar till att förbättra förbindelserna mellan Spaniens hamnanläggningar och Europas stora transportartärer. Tack vare att linjen byggs om till dubbla spårvidder ökar möjligheterna att trafikera sträckan med internationell godstrafik.

Fas ett till Medelhavskorridoren beställdes 2013 och gällde sträckan Castellbisbal-Tarragona med Bombardier som leverantör.

INTERFLO 200 är särskilt anpassad för högtrafikerade fjärrtågslinjer med strikta krav på kapacitet och säkerhet. Systemet kan kompletteras med nationella system för automatisk tågövervakning och uppgraderas till drift med European Rail Traffic Management System (ERTMS). INTERFLO 200 är i drift runtom i Europa och även i Brasilien, Ryssland och Thailand. Ett stort projekt är under leverans till Durban i Sydafrika. 

Under det gångna året har Bombardiers signaldivision, Bombardier Rail Control Solutions, mottagit stororder värda motsvarande en halv miljard kronor eller därutöver i Azerzjbadjan (fjärrtågslinje), Malaysia (pendeltågslinje), Indien (tunnelbana) och Polen (fjärrtågslinje). Viktiga order har även tagits i flera länder i Afrika.

Bombardier Rail Control Solutions har 3 000 anställda och sin globala affärsledning i Liljeholmen, Stockholm. Forskning och utveckling sker i huvudsak i Sverige, i nära samverkan med Trafikverket och kunder över hela världen. Den 8 maj invigde Bombardier ett nytt utvecklingscenter i Hässleholm och uppmärksammade detta med ett välbesökt seminarium om järnvägen i Sydsverige.