Optimerad körning av tunnelbanetrafik visas på Innotrans 2022

Singapore NSEW Line sikar på att spara 15 procent energi med CBTC-system. Foto: Thales

SelTrac CBTC, Communications-Based Train Control, är en digital signaleringslösning som hjälper tunnelbaneoperatörer att köra fler tåg på sina nätverk. Tekniken bakom detta kallas Communications Based Train Control, eller CBTC. SelTrac är byggt för förarlöst men kan fortfarande användas manuellt.

Med SelTracTM G8-lösningen, mer känd som Green CBTC, siktar Thales på att spara energi och utsläpp i tider av skyhöga energipriser. Jämfört med ett konventionellt CBTC-system krävs upp till 15 procent mindre dragenergi i lokal trafik. Detta möjliggörs av olika körprofiler tack vare intelligenta algoritmer som följer tågens optimerade körkurvor. Till exempel kan minimala sänkningar av reshastigheten spara upp till 15 procent av energin.

Restiden blir bara marginellt längre. I Dubais tunnelbana var besparingseffekten mellan 14 och 18 procent och i Singapore ska systemet nu utveckla sin besparingspotential på NSEW Line. Den optimerade körningen resulterar bland annat i färre inbromsningar.