Infranord genomför kapacitetshöjande åtgärder på Citybanan

Lapacitetshöjande åtgärder på Citybanan resulterar i fler tågavgångar per timme. Foto: Infranord .

Fyra år efter invigningen har Infranord genomfört kapacitetshöjande åtgärder på Citybanan som resulterar i fler tågavgångar per timme. Engagemang och noggrann planering har varit nyckeln till framgång.

Projektet innebar en förtätning av signalerna mellan Solna/Karlberg till Älvsjö via Citybanan i Stockholm för att öka hastigheten och andelen tåg som kan passera sträckan varje timme. Infranord har ansvarat för omkoppling i ställverk, byggnation av skåp, montering och flytt av signaler och spårledning samt anläggningsarbeten såsom brunnar, fundament och plattformar för skåp. De omkring 80 medarbetarna som deltagit i arbetet har under projektets gång bland annat monterat 28 transformatorskåp och 122 baliser, kopplat över 7 000 kopplingstrådar, monterat 60 signaler och 72 tavlor och skyltar. Utöver detta har 55 000 meter kabel dragits i kabelränna.

Inkopplingens omfattning och komplexitet samt behovet av medarbetare med samma kompetens som kunde utföra arbete på flera driftplatser samtidigt krävde en omfattande resursplaneringen. Det nära samarbetet inom Infranord gör att företaget kan fördela om medarbetare, fordon och verktyg för att leverera på sina kontrakt då extra resurser eller specialkompetens krävs.

– Den här typen av projekt visar på Infranords styrka där vår storlek och kompetensen hos våra medarbetare varit avgörande för att lyckas. Projektet är unikt då det är så omfattande och tekniktungt inom ett specifikt område. Det kräver att man som företag har tillräckligt många medarbetare som kan utföra den typen av arbete och det har Infranord, säger Christina Sandelowsky, platschef på Infranord och ansvarig för inkopplingen på Citybanan.