Green Cargo vänder siffrorna uppåt

Foto: Peter Lydén

Green Cargos verksamhet påverkas fortsatt negativt av lågkonjunkturen, men gör trots detta en förbättring av rörelseresultatet med 74 MSEK under det första kvartalet. Transportvolymerna ökade med 10 procent och nettoomsättningen med 6 procent jämfört med samma period förra året. Detta enligt bolagets kvartalsrapport som publicerades den 30 april.

 – Vi gör en påtaglig resultatförbättring under perioden men har en bra bit kvar till en uthållig lönsamhet. Vi har bra fart i nyförsäljningen, klarade volymuppgången med 100 medarbetare färre och fortsätter översynen av hela vår verksamhet. Vårt mål ligger fast att till 2016 nå ett resultatlyft med 400 miljoner på årsbasis, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Under perioden finjusterades planeringen av tidtabeller och lösningar för det nya effektivare produktionssätt som Green Cargo inför vid övergången till ny tidtabell för 2015.

– Det är med samlokaliseringar av stödjande verksamheter och ett effektivare produktionssätt med högre fyllnad i våra tåg, som vi ska klara oss med ca 600 medarbetare och 120 lok färre nästa år. En begynnande volymuppgång och rekord i nyförsäljning är viktigt och glädjande, men det är fokus på höjd inre effektivitet som är den viktigaste byggstenen för framtiden, slår Jan Kilström fast.

Under perioden tecknades nya eller förlängda transportavtal med bland andra Söderenergi, Södra Skosgägarna, Mondi Dynäs och Nordic Bulkers.