Västtrafik rustar upp tågen

Foto: Västtrafik

När trafiken utökas och fler väljer att resa med tåg behöver Västtrafik samtliga sina fordon i trafik. Därför har Västtrafiks styrelse fattat beslutet att investera 34 miljoner i utökat underhåll av Västtrafiks tåg.

Västtrafik har sedan tidigare investerat i 22 nya tåg som successivt satts in i trafik. De sista börjar trafikera Kungsbackapendeln i början på maj. Men för att kunna ta hand om resandeökningarna behöver Västtrafik också rusta upp övriga tåg så att de användas längre i trafik. 

– Att fler väljer tåget är förstås glädjande men det ställer också högre krav på att trafiken fungerar. Därför känns det bra att vi nu kan se över våra tåg för att minska risken för förseningar och leva upp till kundernas förväntningar, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för tågtrafik på Västtrafik.

På Västtrafiks tåg av typen X11-14 kommer systemen för sammankoppling av tågen att ses över. Samtliga fordon kommer att justeras för att minska problemen vid så kallad multipelkoppling av tåg. Kostnaden för arbetet uppgår till 12,2 miljoner.

– Det är en vanlig källa till problem och därför ser vi nu över kopplingsanordningen på samtliga fordon. För våra kunder innebär det att de i framtiden får en bättre och pålitligare tågtrafik, säger Jarl Samuelsson.

Elva tåg av typen X11 behöver dessutom renoveras för att kunna användas längre tid i trafik. De körs under rusningstid på pendeltågslinjerna och är viktiga för tågresandet i regionen. Bland annat kommer motorer, dörrar, klimat- och kommunikationssystem att ses över. Totalkostnaden för detta är 18,2 miljoner. 

Investeringen omfattar också tre av Västtrafiks dieseltåg av typ Y1. På dessa fordon ska bland annat motor-, el- och värmesystem renoveras. Genom upprustningen kan de användas i ytterligare fem år. Kostnaden för renoveringen uppgår till 3,8 miljoner.