MTR går in som delägare i X2AB

Bild: MTR

MTR går in som delägare i branschorganisationen X2AB. X2AB är en samverkansarena som driver utvecklingsprojekt inom kollektivtrafikbranschen, och MTR blir den tionde delägaren i bolaget.

– Kvalitet, hållbarhet och innovativ utveckling genomsyrar hela MTR:s verksamhet. Därför är det naturligt för oss att gå in som ägare i X2AB som precis som vi arbetar för att skapa värden och bidrar till utveckling genom effektivitet, ständig förbättring och innovation, säger MTR Nordics VD Peter Viinapuu. X2AB är ett icke vinstdrivande bolag, som ägs av regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag och trafikföretag.  I nära samverkan med andra branschaktörer, staten och andra intressenter driver bolaget utvecklingsprojekt som tillför värde för resenärerna och samhället och kan användas av alla aktörer i branschen.  X2AB utvecklar just nu i samarbete med Samtrafiken en nationell webbaserad reseplanerare med köpfunktion som ska kunna tas i bruk senare i år. Syftet är att göra det möjligt för resenärerna att på ett neutralt sätt planera och köpa hela sin resa.  – Vi vill vara med och underlätta för alla dem som vill använda kollektivtrafiken så att de enkelt kan hitta och boka sin resa på en och samma plats. Det är förstås intressant för oss i samband med att vi inom MTR Express startar tågverksamhet på sträckan Göteborg-Stockholm, säger Johan Söör, tillträdande VD för MTR Express.