Rejlers moderniserar Västra Stambanan

Trafikverket investerar i modernisering av Västra Stambanan och det gäller järnvägssträckan mellan Laxå och Alingsås. I projektet utförs standardförbättring av kontaktledning, nytt kraftmatningssystem för tågdrift samt spår- och spårväxelbyten.

Rejlers har fått i uppdrag att projektera kontaktledning, elkraft, signal- och telesystem samt att leverera bygghandlingar, byggsupport och förvaltningshandlingar. Ordervärdet uppskattas till cirka 8,5 miljoner kronor.

I Rejlers order ingår också en option som kan förlänga uppdraget till år 2019. Denna option gäller bland annat ombyggnad av ett resecentrum och en mötesstation för ökad kapacitet

Västra Stambanan, som förbinder Stockholm och Göteborg, är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet. Projektet beräknas vara klart år 2016.