Trafiken på Saltsjöbanan återupptas delvis

Foto: Holger Ellgaard

På måndagmorgonen återupptogs tågtrafiken på Saltsjöbanan delvis. Sex av Saltsjöbanans tågsätt var i drift igen efter hjulsvarvning. Tåg kommer att avgå var 30:e minut till och från Slussen/Saltsjöbaden.

Efter en noggrann inventering bedöms spåren och övrig infrastruktur vara i funktionsdugligt skick. Dagliga inspektioner av infrastrukturen kommer att genomföras för att kontrollera att inte slitage uppstår igen.

Den exakta orsaken till det kraftiga slitaget är ännu okänd och utreds fortfarande. Tågtrafiken på Saltsjöbanan beräknas preliminärt kunna återupptas fullt ut om tre veckor.

För resenärer till/från Fisksätra, Tippen, Igelboda, Neglinge, Ringvägen och Saltsjöbaden finns även förstärkningsbussar att tillgå. Dessa går via motorvägen till och från Slussen.