Parallella arbeten på Jönköpingsbanan

Jönköpings station. Foto: Wikipedia

Under hela vecka 38 kommer flera olika banarbeten att göras samtidigt på Jönköpingsbanan mellan Jönköping och Falköping. Banan kommer att vara öppen som vanligt för pendlingstrafik under morgon och kväll, men stängs av vardagar mellan klockan 9.00 och 15.00 för underhållsarbeten.

– En stor del av det förebyggande underhållsarbete på hela Jönköpingsbanan görs under två veckor på året, en på våren och en på hösten, säger projektledare Jan Lidby. Genom att samla alla arbeten blir det effektivare än om de skulle förläggas till nattetid som annars vore fallet. Det här arbetssättet har vi haft i många år just här och tanken är att förebygga problem i stället för att åtgärda dom när dom uppstått, berättar Jan Lidby.