Stationen i Boden såld

Foto: Mirej

Nu är försäljningen av stationen i Boden genomförd. Stationsfastigheten delas upp och säljs i två affärer. Stationen med samtliga byggnader säljs till företaget Stationsfastigheter i Boden AB medan Bodens kommun köper kringliggande mark om cirka 11 000 kvadratmeter.

I april meddelade Jernhusen att stationen i Boden var till försäljning. En parameter som varit viktig i processen är vad köparen planerar för stationen och området.

- Vi har haft några aktörer som varit intresserade av stationen. Utifrån de idéer och bud vi fick in såg vi det som en intressant möjlighet att dela upp försäljningen i två enheter - stationshuset och mark. Båda de nya ägarna har en stark lokal förankring och kommer att bidra till en mycket positiv utveckling av området, säger Mattias Victorin, t.f. transaktionschef på Jernhusen.

De nya ägarna tillträder idag den 9 september och kan börja konkretisera planerna för sina respektive fastigheter. Stationsfastigheter i Boden AB, ett dotterbolag till Hotell Nivå i Boden AB, köper stationshuset med samtliga byggnader.

Bodens kommun köper mark om cirka 11 000 kvadratmeter vid stationsområdet som de nu kommer att utveckla vidare.

- Vi är nöjda att efter en flerårig förhandling nu kommit i mål. Några av markområdena vi köper är nödvändiga för trafiklösningar kring stationsområdet så som gatumark och parkering. Vi köper även ett större markområde mellan Green Cargo och Björkelund. Detta ger ett bra tillskott till kommunens markinnehav. Detaljplanen för detta område medger handel och kontor, och tanken är att skapa möjligheter för sådana nyetableringar. Vi ser det som strategisk viktig mark med god infrastruktur och bra läge i närheten av centrum, säger Lars Andersson, samhällsbyggnadschef på Bodens kommun.