Allt fler reser med Västtrafik

Foto: Thomas Harrysson

Resandet med kollektivtrafiken i Västsverige fortsätter att öka. Efter årets sju första månader redovisar Västtrafik en ökning av det totala resandet med 8 procent.

Mellan 1 januari och 31 juli 2013 gjordes det över 161 miljoner resor med Västtrafik. Det är 10 miljoner fler resor jämfört med samma period föregående år. Samtliga trafikslag gick framåt och den största tillströmningen av nya kunder stod tågtrafiken för, med en ökning på 12 procent.

– Det är glädjande att konstatera att vi fortsätter att överträffa våra prognoser och att vi nu tar ytterligare kliv mot att uppfylla kollektivtrafikens gemensamma mål att fördubbla resandet till 2025, säger Leif Blomqvist, Västtrafiks styrelseordförande.

Resandet med busstrafiken ökade med 7 procent, samma utveckling skedde inom båttrafiken. Antalet resenärer inom spårvagnstrafiken ökade med 9 procent, medan Västtrafiks anropstyrda trafik ökade med 1 procent. Geografiskt skedde den största tillströmningen av nya kunder inom Göteborgsregionen.

– Kollektivtrafikens goda resandeutveckling håller i sig och det visar att vi gjort rätt prioriteringar. Vi ser också att det är i de stråk där vi gjort störst satsningar på utökad trafik som vi har fått flest nya kunder, säger Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik.